7.9.08

Ramadhan 3

Ramadhan adalah bulan puasa. Allah meletakkan matlamat taqwa bagi para soimin, iaitu mereka yang berpuasa. Taqwa itu datangnya daripada kalimah takut. Juga membawa maksud berhati-hati dan berjaga daripada terjebak keluar daripada sempadan soleh.

Saidina Ali mentakrifkan taqwa dengan empat perkara;

1. Al-khauf min al-Jalil

2. Al-'amal bi al-tanzil

3. Al-ridha bi al-qalil

4. Al-isti'dad li yaum al-rahil

Dalam bahasa Melayu ia begini: Takut kepada Allah al-Jalil, beramal dengan wahyu yang diturunkan, redha dengan sedikit yang dimiliki dan bersedia untuk hari kematian.

No comments: